keskiviikko 27. marraskuuta 2013

ProAgria Keski-Pohjanmaan vuosikokous 26.11.2013

ProAgrian tavoitteena hyvinvoiva ja menestyvä asiakas
ProAgria Keski-Pohjanmaan vuosikokouksen avannut hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto totesi, että vuonna 2020 Suomessa ennustetaan olevan enää 4000 maitotilaa. Keski-Pohjanmaalla maitotilojen väheneminen on ollut hitaampaa kuin muualla maassa, mutta täälläkin tilamäärä vähenee. Jäljelle jääneet tilat ovat entistä suurempia, yritysmäisemmin toimivia, niiden viljelijät ovat aiempaa koulutetumpia ja vaativampia palveluiden suhteen. -Tähän haasteeseen on ProAgriassa pyritty vastaamaan kehittämällä palveluita asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja kehitystyö jatkuu edelleen. Kaiken palvelukehityksen ja toiminnan tavoitteena on hyvinvoiva ja menestyvä asiakas, totesi Kaunisto. Valtaosa tiloista haluaa tulevaisuudessakin kohdata asiantuntijan tilalla kasvokkain, mutta jatkossa neuvontaa tullaan hoitamaan entistä enemmän myös etäyhteyksien avulla ja tiettyjä palveluita viljelijät hoitavat itse verkossa. 

Jyrki Halonen uudeksi puheenjohtajaksi
Vuosikokous valitsi ProAgria Keski-Pohjanmaan uudeksi puheenjohtajaksi maatalousyrittäjä Jyrki Halosen. Halonen on naudanlihantuottaja Reisjärveltä. Hän seuraa tehtävässä vuodesta 2005 puheenjohtajana toimitutta veteliläistä Vesa Kaunistoa.

Valtakunnallinen jäsenrekisteri
ProAgrioille on valmistumassa valtakunnallinen jäsenrekisteriohjelma. Se mahdollistaa valtakunnalliset jäsenedut maakunnallisten jäsenetujen rinnalle. Lisäksi tiedonkulku ja jäsenyyksien hallinta helpottuu sekä paikallisyhdistyksissä että maakunnan tasolla. Jäsenrekisteri otetaan käyttöön ensi vuoden aikana. ProAgria järjestää käyttöopastusta jäsenyhdistyksille eri puolilla maakuntaa.

Huomioinnit
Tasavallan Presidentin vuonna 2012 myöntämä Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi luovutettiin maanviljelijä Jyrki Haloselle Reisjärveltä. Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitalin kultaisten sai emäntä Tuula Tervamäki Toholammilta. Sekä Halonen että Tervamäki ovat toimineet pitkään ProAgria Keski-Pohjanmaan luottamushenkilöinä.

Emäntä Marja-Leena Vuolletille Kalajoelta ja maatalousyrittäjä Reino Vapolalle Perhosta luovutettiin ProAgria Keskusten Liiton myöntämä kultainen järjestömerkki. Molemmat järjestömerkin saaneet ovat toimineet ProAgria Keski-Pohjanmaan tai sen edeltäjien luottamuselimissä 1990-luvulta lähtien.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen myöntämät kannattavuuskirjanpitopalkinnot kirjanpitovuosilta 2010 ja 2011 myönnettiin seitsemälle tilalle. 50-vuotisesta kirjapidosta palkittiin Ossi ja Hannele Kivijärvi Perhosta. Kymmenvuotispalkinnon saivat Maitofarmi Mamis Ay:n Minna ja Ismo Lassila sekä Marko Kivelä Kokkolan Kälviältä, Vesa ja Kirsi Kaunisto Vetelistä, Jorma ja Tuovi Haasala Kokkolan Lohtajalta sekä Pentti Leppäaho Toholammilta. Viisivuotisesta kirjanpidosta palkittiin Mty Juho, Mikko ja Kaija Nivala Sievistä sekä Jukka ja Arja Tuikka Lestijärveltä.

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset huomioi Kalajoen Pitkäsenkylän Maa- ja kotitalousnaisten saaman valtakunnallisen tunnustuspalkinnon pitkäaikaisesta ja aktiivisesta toiminnasta.

 
Marja-Leena Vuollet, Seija Isokääntä, Hannele Turvanen

Henkilövalinnat
ProAgria Keski-Pohjanmaan hallitukseen valittiin uusina jäseninä Tuomo Palosaari Vetelistä ja hänen varajäsenekseen Jussi Tunkkari, lohtajalaiset Tapani Orjala ja hänen varajäseneksi Tuure Puutio sekä Perhosta Sauli Rauhala ja varalle Tero Elgland. Lestijärvinen Arto Hautala valittiin uudelleen ja hänen varalleen valittiin uutena Kai Nyman, kalajokinen Pekka Nuorala valittiin uutena hallitukseen, hänen varajäsenekseen tuli Jukka Rahja.

Maa- ja kotitalousnaisten johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Riitta Huhtala Kokkolasta ja hänen varajäsenekseen Seija Isokääntä Kalajoelta. Johtokunnassa jatkavat Raija Virta Kalajoelta sekä Tuula Tervamäki Toholammilta varajäseninään Aila Björkgren ja Pirjo Palosaari-Penttilä.

Maaseudulle halutaan yrittämään
Maaseutupolitiikan professori, VTT Hilkka Vihinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta valotti kokousesitelmässään maatalous- ja maaseutupoliittisia linjauksia. Suomessa on 44 300 perustuotantoon keskittynyttä maatalousyritystä, monialaisia maatiloja on 19 500 ja muita maaseudulle sijoittuneita yrityksiä ilman maatilasidosta n. 74 500. Maaseudun tarjoama hyvinvointi ja väljyys vetävät yrityksiä maaseudulle. Paikallisuuden merkitys kasvaa, sillä vaikka yritykset toimivat globaalisti, sijaitsee yritys aina jossakin, muistutti Vihinen.

Rakenne- ja investointituet kohdentuvat jatkossa tuotantovolyymiltään merkittävimmille alueille, joten tuotanto tulee myös tulevaisuudessa keskittymään entisestään sekä alueellisesti että tilakohtaisesti. Vihinen totesi, että kotieläintuotannossa voi jo nähdä Väli-Suomessa ’klusterin’, jolla on seurauksia sekä elinkeinon kehittämismahdollisuuksien, yrittäjyyden tukemisen että esimerkiksi ympäristövaikutusten kannalta.
  
 Maaseutu kiinnostaa yhä enemmän yrityksiä, kertoo Maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihinen.

 

Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi luovutettiin maanviljelijä Jyrki Haloselle Reisjärveltä. Halonen valittiin myös ProAgria Keski-Pohjanmaan uudeksi puheenjohtajaksi veteliläisen Vesa Kauniston luopuessa puheenjohtajuudesta.

Emäntä Marja-Leena Vuolletille Kalajoelta ja maatalousyrittäjä Reino Vapolalle Perhosta luovutettiin ProAgria Keskusten Liiton myöntämä kultainen järjestömerkki. Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi luovutettiin maanviljelijä Jyrki Haloselle Reisjärveltä ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitali kultaisten emäntä Tuula Tervamäelle Toholammilta. Kuvat Ritva Karri

tiistai 26. marraskuuta 2013

Mustilankankaalle tuulivoimapuisto

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.11.2013 Tuuliwatti Oy:n Mustilankankaan puiston osayleiskaavan. Mustilankankaalle on tlossa 210 metriä korkeita tuulivoimaloita 28 kappaletta. Alue sijaitsee Pitkäsenkylän peltoaukean takana. Mustilankankaan Tuuliwatti pyrkii saamaan oman lupansa niin, että rakennustyös voisivat alkaa kevättalvella.  

maanantai 18. marraskuuta 2013

Pitkäsenkylän maa- ja kotitalousnaiset palkittiin

Tampereella 16.11.2013: Puheenjohtaja Marja-Leena Vuollet pitää kiitospuhetta.

Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallinen tunnustuspalkinto myönnettiin tänä vuonna kolmelle yhdistykselle. Ensimmäisen sijan jakoivat Pitkäsenkylän maa- ja kotitalousnaiset Kalajoelta sekä Seinäjoen maa- ja kotitalousnaiset. Toisen sijan palkinnon sai Kyyjärven maa- ja kotitalousnaiset.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hallitus antaa tunnustusta yhdistysten yhteistoiminnasta, näkyvyydestä sekä Maa- ja kotitalousnaisten yhteisten asioiden eteenpäin viemisestä.
 
Pitkäsenkylän maa- ja kotitalousnaisten toiminta kokoaa kyläläisiä yhteen niin säännöllisillä kahvitapaamisilla ja jumppatuokioilla kuin erilaisilla retkillä, kursseilla, tapahtumilla ja talkoilla. Yhdistys on järjestänyt muun muassa lounastapahtumia kyläläisille, laturetkiä ja huivinvaihtopäiviä. Naiset osallistuvat ahkerasti Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen tapahtumiin ja järjestön valtakunnallisiin kampanjoihin. Yhdistys tiedottaa tapahtumista aktiivisesti niin etu- kuin jälkikäteen nettisivuillaan. Naisten aktiivinen toiminta houkuttaa jäseniä myös naapurikunnista. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä 95. 


Vasemmalta Päivi Palonen, Marja-Leena Vuollet ja Kaija Kivimaa Pitkäsenkylältä;
oikealla Seinäjoen Maa- ja kotitalousnaisten edustaja. 
  Vasemmalta Päivi Palonen, Marja-Leena Vuollet ja Kaija Kivimaa Pitkäsenkylältä;
Seinäjoen Maa- ja kotitalousnaisten sek kaksi Kyyjärven Maa- ja kotitalousnaisten edustajaa.
Kuvat: Päivi Palonen