Luonto ja nähtävyydet

Museoviraston ja ympäristöministeriön tekemän selvityksen mukaan Pitkäsenkylä on Suomessa valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. Kylällä sijaitsi vuosina 1556-1597 Kalajoen toinen kirkko, josta se myöhemmin purettiin ja siirrettin pohjankylän alapäähän. Siihen aikaan kirkot olivat hyvin pieniä ja vaatimattomia, mikä helpotti siirtoa. Kirkon alkuperäisellä sijaintipaikalla Kalajoentien varrella on nykyisin muistomerkki.

Pitkäsenkylän asutus on keskittynyt pääasiassa kylän läpi virtaavan Kalajoen varrelle. Joki on ehdottomasti yksi kylän ympäristöä suuresti rikastuttavista tekijöistä sen tarjotessa hyvät mahdollisuudet harrastamiseen ja luonnossa liikkumiseen.
Saukkonkoski on eräs Kalajoen suurimmista koskista.Myllyläntien varrella sijaitsee ainutlaatuinenmuuttolintujen levähdyspaikka, joka on kansainvälisestikin luokiteltu VIBA-alueeksi (Very Important Bird Area). Useat eri muuttolinnut pysähtyvät alueella vuosittaisella muuttomatkallaan. Muuttolintujen määrät vaihtelevat vuosittain,mutta keskimäärin alueella pysähtyy hanhia n. 300-500 kpl, joutsenia n.200 kpl ja kurkia n.250 kpl. Hanhet ja joutsenet vierailevat Huhtikuun aikana. Kurkia voi puolestaan nähdä syyskuussa.