torstai 11. kesäkuuta 2015

Istutamme puun

Miksi maa- ja kotitalousnaiset istuttavat puita?

Ilmasto lämpenee, kun hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja kertyy ilmakehään. Kasvihuonekaasut hidastavat lämmön poistumista maasta. Yksi kuutiometri puuta sitoo yhden hiilidioksiditonnin - kun siis istutetaan puita, hillitään ilmastonmuutosta.

Ilmaston lämpenemisen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt ovat yleistyneet sekä kehittyneissä että kehitysmaissa. Tulvien ja kuivuuden seurauksista kärsivät eniten äärimäisessä köyhyydessä elävät ihmiset. Puita istuttamalla voidaan auttaa palauttamaan luonnon tasapainoa alueilla, joilla metsät on hakattu polttopuiksi.

Kehitysmaihin istutetut puut auttavat monin eri tavoin.  Ne sitovat hiilidioksidia, parantavat maanlaatua, hillitsevät eroosiota, vähentävät aavikoitumista ja parantavat maan laatua. Lisäksi puut viilentävät ilmastoa, sillä puista haihtuu orgaanisia yhdisteitä, jotka lisäävät pilvien muodostumista. Puut myös tarjoavat elinkeinoja ja lisäravintoa alueen asukkaille, erityisesti naisille, kun hedelmäpuiden sataoa kerätään tai puuraaka-ainetta myydään.

Istutetaan puita Suomeen, lahjoitetaan puita kehitysmaihin


Nordea: FI33 1572 3000 5005 04
Aktia: FI19 4055 1220 0104 37
OP: FI08 5723 0210 0215 51
Danske: FI02 8000 1800 2233 40
Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. Kirkon Ulkomaanapu tekee töitä köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kirkon Ulkomaanapu ei tee lähetystyötä.  


Lyhyesti: toimikaa näin

  1. Istuttakaa yhdessä puu tai puita
  2. Lahjoittakaa kutakin puuta kohden 10 euroa Kirkon Ulkomaanavulle viitetekstillä MKN PUU
  3. Kertokaa istutustapahtumissa siitä, mikä hyöty puiden istutuksesta on.
  4. Kertokaa meille, kuinka monta puuta istutitte.

  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti